icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Ramingen Belgische en Europese appel- en perenoogst

Oogst appelen

De eerste ramingen voor de oogst van hardfruit in België en Europa voor het seizoen 2019/2020 werden op 8 augustus voorgesteld in Bilzen, ter gelegenheid van het door het VBT georganiseerde internationale congres Prognosfruit. Ruim 260 vertegenwoordigers uit meer dan 15 verschillende landen verzamelden in Alden Biesen om het vorige fruitjaar te analyseren en de prognoses op te maken voor de appel- en perenoogst voor het seizoen 2019/2020.

Jaarlijks komt het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid samen met het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT), Boerenbond en de producentencoöperaties om een oogstraming te maken van het Belgische hardfruit. De ramingen zijn gebaseerd op een enquête, gehouden bij 200 fruitteeltbedrijven verspreid over alle Belgische provincies. De resultaten vormen mee de basis voor de Europese oogstramingen die vandaag voorgesteld werden op het internationale congres Prognosfruit.

In België wordt de totale productie peren voor het seizoen 2019/2020 geschat op 330 894 ton. Dit is 10,3% minder dan vorig seizoen (2018/2019) en 6,7% meer dan het seizoen daarvoor (2017/2018). Ook in 2019 is er in de hardfruitsector behoorlijk veel schade door hagelbuien en door zonnebrand ten gevolge van de extreme temperaturen.
De totale productie appelen voor het seizoen 2019/2020 wordt geschat op 229 161 ton. De geschatte oogst is iets lager dan vorig seizoen (0,9%), maar vergelijkbaar met de gemiddelde opbrengsten van de laatste drie seizoenen.
Het totale hardfruitareaal in België (16 160 ha) blijft min of meer stabiel ten opzichte van 2018. De reconversie van de sector naar peer zet zich nog steeds verder. Ondertussen heeft België een oppervlakte van 10 354 ha peren (+200 ha) en 5 805 ha appelen (-180 ha).

In Europa wordt de appelproductie geschat op 10,5 miljard kg. Dit is 20% lager dan de record-appeloogst van vorig seizoen. Wanneer deze oogst vergeleken wordt met de oogsten van de laatste drie seizoenen, is er een daling van 8%. De productie van Jonagold wordt in Europa 25% lager ingeschat dan vorig seizoen. Jonagored noteert Europees zelfs een daling van 60% ten opzichte van vorig seizoen. De sterke daling van de oogstvooruitzichten voor appelen is vooral toe te schrijven aan de tegenvallende appeloogst in een aantal Oost-Europese landen (-44% in Polen, -42% in Hongarije, -35% in Slovenië).
Voor peren wordt een oogst van ruim 2,0 miljard kg verwacht. Dit is een daling van 14% ten opzichte van vorig seizoen. Voor de variëteit Conference, dat de toonaangevende variëteit is in ons land, wordt een daling voorzien van 8%. De verwachte daling van de perenoogst in Europa is vooral te wijten aan slechte oogstvooruitzichten in Italië. Voor de rest van Europa blijft de impact van de uitzonderlijke zomer op de teelt van hardfruit voorlopig beperkt.

Cruciaal jaar

Exact vijf jaar geleden kondigde president Poetin een importban af waardoor de Europese fruittelers van het ene op het andere moment één van hun voornaamste afzetmarkten verloren. Dit verlies laat zich nog altijd zwaar voelen in de prijsvorming van ons hardfruit.

De Belgische hardfruitsector hoopt, met deze gedaalde opbrengstvooruitzichten in Europa, op een goede prijsvorming voor het nieuwe seizoen. Dit is meer dan ooit noodzakelijk om de leefbaarheid van de bedrijven te garanderen. Ze worden immers voor het vierde jaar op rij geconfronteerd met extreme weersomstandigheden.

Ondanks de moeilijke situatie willen de Belgische producentenorganisaties blijven inzetten op het ondersteunen van innovatie en dit zowel op het vlak van de teelttechniek als op het vlak van de variëteiten. Daarenboven blijven ze zoeken naar nieuwe markten omdat ze ervan overtuigd zijn dat er wel degelijk een markt is voor Belgisch duurzaam geteelde kwaliteitsfruit.