icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Oogstverwachting Belgische appelen en peren

Dit jaar wordt de appelproductie in de 28 landen van de Europese Unie (EU) geraamd op 11.735.000 ton. De perenoogst wordt geraamd op 1.604.000 ton. De raming voor appelen ligt 10% hoger of een miljoen ton meer dan de oogst van vorig jaar. Voor peren ligt de raming 28% onder de oogst van vorig jaar. De appeloogst in de EU is dan ook gemiddeld en de perenoogst klein, de kleinste in tien jaar zelfs. Deze cijfers werden op 5 augustus bekendgemaakt tijdens de online-conferentie "PrognosFruit".

14% meer Belgische appelen dit jaar

België volgt deze Europese trend, al zijn de verschillen in de appelproductie meer uitgesproken. Om de oogstverwachtingen van het fruit te bepalen, wordt er jaarlijks een enquête gehouden bij 210 fruitteeltbedrijven, verdeeld over alle Belgische provincies. Uit deze eerste raming blijkt dat er in vergelijking met vorig jaar 14% meer appelen geoogst zullen worden in België. Het gaat om 191.000 ton appelen t.o.v. 168.000 ton appelen vorig jaar. Die hogere opbrengsten zijn vooral toe te schrijven aan de gevolgen van de lage oogst tijdens vorig seizoen, toen een deel verloren ging door droogte en zonnebrand. De oogst van dit jaar ligt nog 11% lager dan het vijfjarig gemiddelde. Het areaal appelen daalde verder met 127 hectare naar 5.348 hectare. Jonagold, Jonagored en Golden blijven de belangrijkste variëteiten. “Hier zien we wel een wijziging in het assortiment door een sterke tendens naar nieuwe variëteiten”, duidt Luc Vanoirbeek van VBT.

Kwart minder peren

De perenoogst in ons land wordt geraamd op ongeveer 295.000 ton, of 25% minder dan vorig jaar en 15 % minder dan het vijfjarig gemiddelde. “Het is de eerste keer sinds lange tijd dat het perenareaal daalt (-208 ha tot 10.450 ha)”, aldus Vanoirbeek. België is de derde grootste perenproducent van Europa en staat aan de top van de perenhandel in de EU. Met de geschatte 270.000 T is België goed voor 33% van het Conference volume.